ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Льовочкін Сергій Володимирович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  син Льовочкін О.С.
  донька Льовочкіна О.С.
  син Льовочкін В.С.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 2072429
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 64842
дивіденди, проценти 2007587

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Кіпр, Нікосія 950 000$ 21 989 499

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Квартири 178.5


Інше нерухоме майно 682.56

931 421

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes Benz S600, 5513
2010


Інші засоби Мотоцикл Boom Low Rider, 1596
Мотоцикл Harley Davidson, 1690
2008
2011

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 49 288 149 (в т.ч.: 48 814 145 - ПАТ "Банк"Кліринговий Дім", 57 645 - ПАТ"Сбербанк", 220 856 - ПАТ "Державний ощадний банк України", 167 614 - ПАТ"ПУМБ", 27 889 -ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України")

вкладених у звітному році 23 469 183 (в т.ч.: 22 930 838 - ПАТ"Банк"Кліринговий Дім", 538 345 - ПАТ"Сбербанк")

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 130 505 (в т.ч.: 25 ПАТ"Укртелеком", 130 480 - Oskaro Investmens Limited)
130 480
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 119 545 925 (в т.ч.: 25 ПАТ"Укртелеком", 119 545 900 - Oskaro Investmens Limited)
119 545 900

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 39 493

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 4 079 984 (в т.ч.: 1 514 447 - УДСО ГУМВС, 498 637 - УДКСУ у Печерському районі, 1 869 600 - ТОВ "АК"Бізнес Джет Тревел", 100 000 - Овручська і Коростенська єпархія, 97 300 - Благодійний фонд "Фонд Сергія Льовочкіна")


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 15.02.2016