ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Атрошенко Владислав Анатолійович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  дружина Атрошенко І.Т.
  донька Атрошенко А.В.
  донька Атрошенко П.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 33723839 372012
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 169892
дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту 16615
 Чернігівський державний технологічний університет (Атрошенко І.Т.) *
*(назва закладу, установи тощо, в яких (нараховано) зазначені у цій позиціїї доходи)
дивіденди, проценти 32203527
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 500000
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 355397
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 850420

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 2230
2498
Житлові будинки 65,7
58,2
Квартири 148
46,5
Інше нерухоме майно 12,2
10,7
12,3
117,4

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 33440
33650
1994
1857
2695
Житлові будинки 48,8
44,8
Квартири 163,4

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Range Rover Vogue 4367 куб.см, 499 см
2013Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Toyota Rav 4, 2494 куб.см, 4625 см
2013

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 24889894 АТ "ЗЛАТОБАНК"

вкладених у звітному році 5877351 АТ "ЗЛАТОБАНК"; ПАТ "Національний кредит"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 31537489 КПП "Торговий Дім "САТУРН"; ПОСП "ЖАДЬКІВСЬКЕ"; ТОВ "ТРА "НІСА"; ПП "Агро-Трейдер"; ТОВ "Охоронне агентство "ГЕПАРД ХХІ"; ТОВ "ПІВНІЧАГРО"; ТОВ "Брокерська контора "Агроенергопостач"; ТОВ "РАІП"; ТОВ "СІДКО УКРАЇНА"; ТОВ "ДЕСНА - ФК2"; ПП "Телерадіоагентство "ТЕРРА"; ТОВ "Охоронне агентство "КАСКАД ХХІ"; СТОВ "ІНТЕР"; ТОВ "ФОРСАЖ"; ТОВ "РІЕЛ.КО"

внесених у звітному році 3329044 ТОВ "РІЕЛ.КО"; ТОВ "ТРА "НІСА"


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 334 ПАТ "Банк "Національний кредит"; ПАТ "Банк "Форум"; АТ "УКРСИББАНК"; ПАТ "АБ "СИНТЕЗ"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Погашення основної суми позики (кредиту) 3588560 ПАТ "Національний кредит"


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 22.02.2015