ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Єремеєв Ігор Миронович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  дружина Єремеєва Т.В.
  син Єремеєв Р.І.
  донька Єремеєва С.І.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 24275080 126687
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 168389 104467
дивіденди, проценти 24106691 21620
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 600

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 132015
20000




Квартири 323,40


Садовий (дачний) будинок 162,9

95000
Гаражі 29,3



Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Квартири 60
199

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes-Benz S500L, 5461 куб.см
Mercedes-Benz S500, 4663 куб.см
Land Rover Range Rover 5.0 S/C, 4999 куб. см
2007
2014
2013



74744
77982

Водні засоби катер "Bombardier" Challenger 180, 0.653m,215 к.с.,5.36
2007



Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Porsche Cayenne Turbo
2010

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 11 568 115 - ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" м. Київ, філія АТ "Укрексімбанк", м.Луцьк

вкладених у звітному році 14 841 210

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 10 991 000
7 993
придбаних у звітному році 10 991 000

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 301 685


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 888 493

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 3 173 000

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 327 422

Погашення основної суми позики (кредиту) 11 250 019 - ПАТ "Укрсоцбанк", м. Київ, ТОВ "КУА "Прайм Тайм", м. Луцьк

Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 1 834 351 - ПАТ "Укрсоцбанк"

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 1 248 709


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 30.03.2015