ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Ківалов Сергій Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Ківалова Н.М.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 523767 5840756
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 73845 2340854
дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту 96445
 Національна академія педагогічних наук України, Національний університет "Одеська юридична академія" *
*(назва закладу, установи тощо, в яких (нараховано) зазначені у цій позиціїї доходи)
дивіденди, проценти 157749 3447647
інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) 195728 (пенсія; кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень) 52255 (пенсія)

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Франція 1440 євро 41256

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 1121
751
Житлові будинки 518,1


Квартири 113,16


Інше нерухоме майно 39,7 (приміщення)
20,6 (машиномісце)


13344
24947

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 409
1000
Житлові будинки 672,2
Квартири 113,16
Інше нерухоме майно 21,13 (оренда) (машиномісце)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes-Benz S500, 5461 куб.см, 285 кВт, 522,6 см
2010

право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Mercedes-Benz S500, 4Matic, 5461 куб.см, 285 кВт, 507,6 см
2007

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 3323128 (ПУМБ, Укрексімбанк)

вкладених у звітному році 110765 (Укрексімбанк)


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 31173314 (Юнекс банк, ПУМБ, Правекс-банк)

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 30604 ПП"Чорнобиль"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 53958


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Утримання зазначеного у розділах III-V майна 124784


Дата подання декларації: 01.06.2016