ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Розенблат Борислав Соломонович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  дружина Розенблат Ж.Л.
  син Розенблат А.Б.
  син Розенблат О.Б.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 749445 7721111
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 80559 96 685
дивіденди, проценти 28 886
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 600000,00
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 675425,40
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 40000,00

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Німеччина 33 600 євро 833924

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 889
16 583
1200
7500,00
Житлові будинки 700,6
225,4
320
74,6
Інше нерухоме майно 13481,10
1303,00

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 14953
889
Житлові будинки 74,6

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі вантажні (спеціальні) ГАЗ 3309 (4750 куб.м)
2007Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Mercedes-Benz (S 500 L4M, 5461куб.см)
Jaguar (XK S coupe, 4196 куб.см)
2010
2007

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 2216173,34
350224,16
вкладених у звітному році 2216173,34
350224,16
Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 62062,00

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 72208
33108

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 1323331,88

Номінальна вартість цінних паперів 21050,00

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 250000,00

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Погашення основної суми позики (кредиту) 91649,39
91649,39
Погашення суми процентів за позикою (кредитом) 189803,12
189803,12

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 15.09.2016