ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Загорій Гліб Володимирович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  син Загорій Д.Г.
  донька Загорій В.Г.
  донька Загорій С.Г.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 39662072
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 78864
дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту 39767
 Київський національний університет технологій та дизайну, Національна медична академія післядипломної освіти ім.Шупика, ДУ "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" *
*(назва закладу, установи тощо, в яких (нараховано) зазначені у цій позиціїї доходи)
авторська винагорода, інші доходи, від реалізації майнових прав інтелектуальної власності 39335932
дивіденди, проценти 58009
дарунки, призи, виграші 79500
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 70000

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 40778

11490
Квартири 311,30
267235900
Інше нерухоме майно 540
84,74113251

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Квартири 264,60

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Tesla SP85D, електричний, 85 кВт/г; 421 к.с.
Volkswagen Multivan 1968 куб.см, 180 к.с.
2015
2012
4555000
Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 554112 - ПАТ "Укрсиббанк"; 32297 - ПАТ "Приватбанк"; 99760 - ПАТ "Банк Софіївський"; 370 - ПАТ "Банк Кредит Дніпро"

вкладених у звітному році 20142855 - ПАТ "Укрсиббанк"; 47645 - ПАТ "Приватбанк"; 13089450 - ПАТ "Банк Софіївський"

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 23900 - ПАТ "ФАРМАК"; 8928640 - ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 3600000 - ТОВ "Оптова компанія "Дарниця"; 5829 - ТОВ "Агрофірма насіння"; 2950 - ТОВ "Жовтень-ФАРМ"; 70000 - ТОВ "Редакція газети "Ваше здоров'я"


Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 29.04.2016