ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2014 рік


Новинський Вадим Владиславович

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  Дружина Новинська М.Л.
  Син Новинський М.В.
  Донька Новинська В.В.
  Донька Новинська А.В.
  Донька Новинська Д.В.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1246592 845482
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 168957 801122
авторська винагорода, інші доходи, від реалізації майнових прав інтелектуальної власності 1053174
дивіденди, проценти 23559 44360
страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу 902

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Республіка Кіпр 16000000 доларів США 207210944
Російська Федерація 2000000 рублів 739740

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Російська Федерація 2138422 руб. РФ; 571 долар США 648028; 9004

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 2257
50400
Квартири 666,7
135,7
586,1


Гаражі 78,7Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 57879,0
Квартири 56,7
171,2
180,0
Інше нерухоме майно 452,8

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Merсedes-Benz S 500 4 МАТІС (4663 куб.см. 320 кВт)
Merсedes-Benz S 500 4 МАТІС (4663 куб.см, 320 кВт)
2011
2011

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
Автомобілі легкові Mercedes-Benz GL 500 4 МАТІС (4663 куб.см, 320 кВт)
Mercedes-Benz SL (5461 куб.см, 285 кВт)
Mercedes-Benz E 350 4 МАТІС (3498 куб.см, 225 кВт)
2011
2008
2014

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 578289 - ПАТ "Юнекс Банк"

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 4923625 - Ловіта Інвестменс ЛТД; Комісано Інвестменс ЛТД; Енерджід Інвестменс Лімітед; Еліанта Трейдинг ЛТД; Ернамо Колсантинг ЛТД
4923625

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 2133893 - ПАТ "Юнекс Банк"; Північно-Західний банк; ВАТ "Сбербанк Росії"; ПАТ "Промсвязьбанк"
1001170 - Північно-Західний банк; ВАТ "Сбербанк Росії"; ПАТ Промсвязьбанк"
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 1212 - ТОВ "Технології страхування"
1212 - ТОВ "Технології страхування"

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 14.11.2016