ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2013 рік


Дубневич Ярослав Васильович

Розділ I. Загальні відомості

  • Посада:

    Народний депутат України
  •  
  • Члени сім'ї декларанта:

  • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
    дружина Дубневич Н.М.
    син Дубневич Ю.Я.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 1 095 204 3 342 788
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 206 860 1 205 255
дивіденди, проценти 28 996 42 541
спадщина 168 465
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 99 027
дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності 948 700
дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав 226 375 51 190
дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна 464 508 996 065

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Латвійська республіка 14 406 217 373

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 8 742
32 289
154 011.3
9 187
2 600
611
686
451
78 595


Житлові будинки 26.55
51.6
190.3
438.3
30.25
23.80
15.25
32.45
Квартири 226.0
25.7
34.06


Садовий (дачний) будинок 163.6


Гаражі 30.2


Інше нерухоме майно 952.9
44.8
209.9
316.9
175.6Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)
Земельні ділянки 1 424
25 974
65 175.5
3 154
759
110
328
Житлові будинки 348.80
Квартири 59.9
120.4
73.5
221.7
201.6
34.7
47.1
138.0
80.6
72.7
38.7
38.3
47.9
24.6
24.2
Гаражі 87.4
64.3
Інше нерухоме майно 229.6
414.3
29.8
246,225
440.2
1 339.1
435.8
208.4

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 188 951

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 1 778 379

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 870 986
844 243

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах 966 044

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації 524 520

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 19.03.2014