ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру

за 2015 рік


Льовочкіна Юлія Володимирівна

Розділ I. Загальні відомості

 • Посада:

  Народний депутат України
 •  
 • Члени сім'ї декларанта:

 • Ступінь зв`язку Прізвище, ініціали
  син Новіков Л.А.
  донька Новікова К.А.
  донька Вінграновська Є.А.

Розділ II. Відомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
декларант членів сім`ї
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 2 933 668
заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7,8) 71 247
дивіденди, проценти 1 262 421
дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 1 600 000

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
Кіпр, Нікосія 1 100 000$ 25 461 525

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім'ї декларанта

Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні

Розділ III. Відомості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або користування ним

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м) Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Земельні ділянки 510
1500
1500
3000
2700
1500
510
1820
32393
1500
Житлові будинки 862
460
Квартири 63.7
63.4

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді, чи в іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Загальна площа (кв.м)

Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання у власність оренду чи на інше право користування
Автомобілі легкові Mercedes Benz G500, 5461
Lexus LX 570, 5663
Range Rover 5,0 s/c 4999
Bently Flying sp w12, 6000
Lexus LX 570, 5663
Skoda Octavia T 1,9 TDI, 1898
2010
2011
2014
2013
2014
2007

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім'ї декларанта

Перелік об`єктів Марка/модель (об`єм циліндрів двигуна, куб.см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску

Розділ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи

А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т.ч.: 43 097 880 (в т.ч.: 42 702 781 - ПАТ "Банк"Кліринговий Дім", 382 209 - АТ"Державний ощадний банк України", 8 728 - ПАТ "Сбербанк", 4 162 - ПАТ"Місто Банк")

вкладених у звітному році 42 396 186 (в т.ч.: 877 088 - АТ"Державний ощадний банк України", 41 519 098 - ПАТ "Кліринговий Дім)

Номінальна вартість цінних паперів, у т.ч.: 29 885 602 (в т.ч.: 295 706 215 - ПАТ"Банк Кліринговий Дім", 203 250 - Tavistar Investments Limited, 48 939 - Terfel Ventures Limited, 52 535 - Volomota Investments Limited, 10 233 - Rasica Investments Limited)
314 957 (в т.ч.: 203 250, 48 939, 52 535, 10 233)
Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т.ч.: 47 121 677 (в т.ч.: 295 706 45 - ПАТ "Банк"Кліринговий Дім", 15 259 325 - Tavistar Investments Limited, 48 939 -Terfel Ventures Limited, 52 535 - Volomota Investments Limited, 10 233 - Rasica Investments Limited, 223000 - ТОВ "Інтрейд", 1907000 - ТОВ "ТОН", 50 000 - ТОВ "НЮ АРТ")
15371032 (в т.ч.: 15 259 325, 48 939, 52 535, 10 233)

Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Розділ VI. Відомості про фінансові зобов'язання

А. Фінансові зобов'язання декларанта та інші його витрати (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном
Добровільне страхування 129771 (в т.ч.: 123093 - ПАТ СК"Укргазпромполіс", 6 678 - СК "Іллічівська")

Утримання зазначеного у розділах III-V майна 12964171(в т.ч.: 12 553 456 - ТОВ "Євро Білд", 410 715 - комун.послуги)

Інші не зазначені у розділах III-V витрати 1 843 492 (в т.ч.: 715 000 - ГО "АЦ"Нова соц. та економічна політика", 811 450 - ТОВ "Авіац.компанія "Бізнес Джет Тревел", 317 042 - УДКСУ Шевченківського району м.Києва)


Б. Фінансові зобов'язання членів сім'ї декларанта (грн)

Перелік Усього у тому числі за кордоном

Дата подання декларації: 15.02.2016